EN ISO 20347:2004 - Veiligheidsnorm voor werkschoenen

De schoenen die worden gekeurd onder de norm EN ISO 20347 worden "werkschoenen" genoemd.

Niettegenstaande het feit dat deze werkschoenen voor het overgrote deel identiek zijn aan veiligheidsschoenen van de norm EN ISO 20346, hebben ze een niet onbelangrijk verschil!

Het grote verschil is dat deze werkschoenen niet beschikken over een beschermende neus.

Deze schoenen worden dan ook terecht NIET als veiligheidsschoenen bestempeld.

Bij de markering wordt de letter S vervangen door O.
(waarbij 'O' werd afgeleid van het Engelse woord "Occupational")

Ze worden dus aangeduid als:

  • OB
  • O1
  • O2
  • O3